Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

Kérjük, hogy video feltöltő oldalunk (video.fressnapf.hu) használata előtt olvassa el figyelmesen alábbi feltételeinket. A felhasználók a jelen felhasználási feltételek elfogadása mellett vehetik igénybe a weboldal szolgáltatásait. 

A weboldal tulajdonosa a Fressnapf-Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. c, Cg.01-09-709539, a továbbiakban: a „Fressnapf”). 

A weboldal célja

A természetes személy felhasználók a regisztrációt követően az általuk a saját háziállataikról készített, aranyos/mulatságos/érdekes videókat tölthetnek fel a weboldalra. 

A feltöltött videofelvételeket 1 éven belül a Fressnapf jogosult saját mindenkori online kommunikációs céljai keretében videómontázsok készítéséhez letölteni és használni. A Fressnapf jogosult, de nem köteles a feltöltött videofelvételek kiválasztására, hasznosítására mindenkori online kommunikációs céljaira.

A regisztráció menete

A regisztráció során a következő adatokat kérjük a felhasználóktól:

• Kapcsolattartásra szolgáló e-mail címe 

• Teljes név

• Jelszó (a jelszónak meg kell felelnie a jelszókészítésnél feltüntetett biztonsági feltételeknek). A felhasználó felelőssége a jelszó titokban tartása, az ennek be nem tartásából eredő károkért a Fressnapf kizárja a felelősséget!

• Nyilatkozat (checkbox) arról, hogy a felhasználó elmúlt 16 éves. A 16. életév betöltése előtt nem használható a weboldal. Fressnapf az utalvány átadásakor jogosult a felhasználó életkorát igazoló okmány bemutatását kérni, az életkori megfelelés igazolásának hiányában az utalvány átadását megtagadni.  

A felhasználó egy külön checkbox kipipálásával jelölheti, ha szeretne hírlevelet kapni. A hírlevél igénylése nem feltétele a regisztrációnak. A hírlevélre egyebekben az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései alkalmazandók.

A regisztrációt követően a felhasználó a megadott e-mail címe és az általa választott jelszó megadásával tud belépni a videó feltöltésre szolgáló felületre. 

A feltöltött videó felhasználása esetén az utalvány átadása érdekében a Fressnapf a felhasználó által az utalvány átvételi helyeként megjelölt Fressnapf üzlet nevét is kezeli az átadáshoz szükséges ideig, de legfeljebb az átvételi határidő lejártáig.

Video feltöltés funkció használata

A videó feltöltés saját eszközről történhet (link megadásával a funkció nem működik). 

A videó feltöltés technikai és formátum feltételei: mérete nem haladhatja meg a 100 megbyte-ot, valamint formátuma megtalálható az alábbi listában: .mp4, .avi, .mpeg, .mpg, .mov, .wmv, .rm, .x-ms-wmv 

A videó feltöltése előtt a felhasználó külön checkbox kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a videót ő készítette és annak jogaival korlátozásmentesen rendelkezik.

Kérjük, hogy a személyiségi jogok és a privátszféra védelmében lehetőleg olyan felvételeket töltsenek fel, melyeknek házi kedvenceik a főszerelői, vagy a kedvenc és gazdája viszonyát ábrázolják. Olyan felvételeket, melyeken a felhasználón kívül más természetes személy is látható, kizárólag e személyek előzetes hozzájárulásával lehet feltölteni, melyért Felhasználó szavatol. Fressnapf ez esetben is elektronikai eszközök útján kitakarja az érintettek arcát a felhasznált videofelvételeken. A felvétel a későbbiekben vágott formában és más felvételekkel előtt megjelenhet nagy nyilvánosság előtt a Fressnapf online kommunikációja keretében.

A Fressnapf jogosult a videófelvételek formai, biztonsági és tartalmi ellenőrzésére, a felhasználási feltételekbe, jogszabályi előírásokba, jóerkölcsbe ütköző (különösen személyiségi és egyéb jogokat sértő, szeméremsértő, obszcén, a felelős állattartással össze nem egyeztethető) felvételeket jogosult külön értesítés nélkül törölni. 

Megőrzés, letöltés

A videók a felhasználó általi feltöltés után automatikusan a weboldal szerverén kerülnek megőrzésre, olyan védett formában, hogy azokat kizárólag a feltöltő felhasználó tudja letölteni, de a videófelvételek online nem nézhetőek meg. 

A felhasználó a feltöltéstől számított 3 (három) hónapig bármikor jogosult bejelentkezés után saját maga letölteni a feltöltött felvételt. 3 hónap elteltével a videófelvétel archív státuszba kerül és a felhasználó a Fressnapf info@fressnapf.hu e-mail címére küldött e-mail útján kérheti annak letöltését és megküldését. 1 (egy) év után a videófelvétel törlésre kerül.  

A felhasználó bármikor jogosult a felvétel törlését kérni, mely nem érinti az ezen időpontig már felhasznált, átdolgozott videofelvétel Fressnapf általi felhasználási jogait.

Vásárlási utalvány feltöltött video felhasználása esetén 

Azon felhasználók, akik legalább egy videót feltöltenek, és videójukat a Fressnapf online kommunikációs célokra fel is használja, a felhasználást követő 30 napon belül 10.000 Ft azaz tízezer forint értékű, árkedvezményre jogosító Fressnapf vásárlási utalványt kapnak, amit bármely Fressnapf áruházban felhasználhatnak. A Fressnapf kizárólagos döntési jogköre annak meghatározása, hogy a felhasználó videófelvételeit felhasználja-e, a felhasználó a Fressnapf által felhasznált minden videófelvétele után  jogosult az utalványra, mely készpénzre nem váltható. Utalványra csak természetes személy jogosult. 

Az utalványról és annak átvételi lehetőségeiről a Fressnapf a kapcsolattartásra megadott e-mail címen értesíti a felhasználót. Az utalvány az értesítéstől számított 30 (harminc) naptári napon belül vehető át a felhasználó által megjelölt Fressnapf áruházban a személyazonosság igazolása és a Fressnapftól kapott azonosítószám megadása mellett. A Fressnapf kizár minden felelősséget a téves és hiányos felhasználói adatszolgáltatásból, késedelmes, vagy elmulasztott átvételből eredő károkért.

A felhasználó köteles együttműködni annak érdekében, hogy az utalvány átadására legkésőbb az értesítéstől számított 30 (harminc) naptári napon sor kerüljön. Amennyiben nem az értesítésben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsát a Fressnapf rendelkezésére, vagy utalványát a fenti határidőben nem veszi át, úgy jogosulatlanná válik az utalványra és a jogosultságból kizárásra kerül.

Az utalványt a Fressnapf kizárólag a felhasználó által megadott Fressnapf Áruházban, nyitvatartási időben, az értesítéstől számított 30 (harminc) naptári napon belül adja át a felhasználónak a személyazonosság igazolása és a Fressnapf által az értesítő e-mailben adott egyedi azonosító ellenében. A Fressnapf az átadás/átvételi határidő után nem kötelezhető az utalvány további őrzésére, későbbi átadására. Amennyiben az utalvány átvétele a fenti okokból meghiúsul, a Fressnapfot semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Adatkezelés

Adatkezelés célja: a weboldalon és a Fressnapf YouTube felületén megvalósuló video feltöltő szolgáltatás, a videofelvétel felhasználása a Fressnapf online kommunikációjához és az ezekhez kapcsolódó kapcsolattartás Fressnapf és a felhasználó között.

A Fressnapf a megadott személyes adatokat felhasználja abból a célból, hogy a felhasználók utalványra való jogosultságát megállapítsa, őket az utalvánnyal kapcsolatosan értesítse, az utalványokat átadja, az utalványokkal kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségnek eleget tegyen az illetékes adóhatóság irányában.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett e-mail címe; esetlegesen az Érintett és harmadik személy érintettek képmása a videofelvételen (a felhasznált videofelvételeken kitakarásra kerül); 

Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a felhasználó által megadott átvételi hely tekintetében legfeljebb az átvételi határidő lejártáig.

Adatfeldolgozók: 

• Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130.; cégjegyzékszám: 01-09-948980; adószám: 23014028-2-41; elektronikus elérhetőség: hello@brandlift.eu) adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése 

• Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-41; elektronikus elérhetőség: info@servergarden.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltató

A weboldalon megvalósuló személyes adat kezelés és adatvédelem részletes tájékoztatóját az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Sütik használata 

A weboldalon a Google Analytics mérései és sütik kerülnek felhasználásra, melyek részletes leírása az Adatkezelés Tájékoztatóban található. 

A Weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

A weboldal a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Szerzői jogok, felhasználási szerződés

A videófeltöltés előtt a felhasználó checkbox kitöltésével nyilatkozik arról, hogy 

 • a feltöltött videót ő készítette, szerzői jogaival kizárólagosan rendelkezik, 
 • az harmadik személy, különösen a felvételen szereplő személy jogait, különösen személyiségi jogait nem sérti, a felvétel e személyek hozzájárulásával készült és 
 • a feltöltéssel átruházza az alábbi jogokat a Fressnapf-ra (felhasználási szerződés):
  • a videófelvételeket vágatlan formában a weboldalon tárolja,
  • a videófelvételeket vágott formában és más videófelvételek együttes felhasználásával montázsként korlátlan számban további felhatalmazás nélkül és ellenérték nélkül felhasználhatja saját online kommunikációs céljaira, azzal, hogy a felvételeken szereplő személyek arca minden esetben kitakarásra kerül a személyiségi jogok védelme érdekében,
  • A jelen felhasználási engedély kizárólagos, időtartama a visszavonáshoz, illetve a felhasznált művek esetében a szerződés tárgyát képező műhöz hasonló művek felhasználására kötött szerződések szokásos időtartamához igazodik.
  • A felhasználási engedély kifejezetten kiterjed előzetes értesítés nélkül a videófelvétel mint mű korlátlan számban történő
   • nyilvánosságra hozatalára a Fressnapf saját és közösségi média felületein (pl. Facebook, Instagram, Youtube) és egyéb médiumokban (pl. televízi ós reklám) azzal, hogy a felhasználó szerzőkénti feltüntetését sem a művön, sem a műre vonatkozó közleményen nem kéri, 
   • a mű átdolgozására, videómontázs készítésére (az átdolgozás, vágás, a montázsok tartalmi meghatározása a Fressnapf kizárólagos döntése, ezzel szemben bármely jogorvoslat kizárt), 
   • a mű többszörözésére számítógéppel, elektronikus feltöltésére a Fressnapf videófeltöltő oldalára, 
   • felhasználására a Fressnapf online kommunikációja keretében.

Felhasználó elfogadja, hogy a videófelvétel felhasználása esetén kizárólag a fentiekben megjelölt utalványra jogosult, azt meghaladó igényt nem támaszt Fressnapf-al szemben. Felhasználó kijelenti, hogy az utalvány értéke a mű felhasználására adott engedély szerinti felhasználással arányos és kifejezetten kijelenti, hogy az utalvány értékének a felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel nem kell arányban állnia. 

Felelősség

A Fressnapf nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldal bármely használatával összefüggésben keletkeznek, ideértve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is. Az interneten továbbított üzenetek tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A Fressnapf nem felel az esetlegesen felmerülő és tőle független körülményekért (pl. sikertelen feltöltés, áramszünet, informatikai rendszer elleni támadás, részleges, vagy teljes szolgáltatáskiesés, vis maior körülmények stb.), a sérült, nem megfelelő, elkésett, vagy hibásan feltöltött felvételekért, a felhasználó részére elektronikus úton bizonyíthatóan elküldött értesítés kézbesíthetetlenségéért.

Tilos a felhasználó általi bármely, az oldal tartalmával összefüggő módosítás, az oldal tartalmának, vagy annak részének reprodukálása, nyilvános közzététele, előadása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal való felhasználása. Ezen cselekedetek jogszabályokba ütközhetnek.

Záró rendelkezések

A weboldalon szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Fressnapf-nak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra és a felhasználás feltételeire. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak a Fressnapf-nak nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt – kivéve a http://www.fressnapf.hu/ oldal –, ezért ezen oldalak használatáért, a vonatkozó használati feltételekért, személyes adatok és személyiségi jogok védelméért a Fressnapf semmiféle felelősséget nem vállal.

Minden jog fenntartva! A honlap tulajdon- és felhasználási jogával kizárólagosan a Fressnapf rendelkezik. A Fressnapf a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül jogosult módosítani, korszerűsíteni vagy visszavonni. A weboldalon található minden védjegy, szöveg, ábra, dokumentum, információ, egyéb jellegű tartalom, tulajdon, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket a kifejezetten megengedett felhasználás körén kívül kizárólag a Fressnapf előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük, forduljon bizalommal hozzánk az info@fressnapf.hu e-mail címen. Szintén ezen a címen jelezheti a weboldallal kapcsolatos bármely problémát, visszaélést.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk weboldalunkon!

Fressnapf-Hungária Kft.